Image

 دستگاه بستنی سازمدل گلکسی

 • قدرت کمپرسور بالا
 • دستگاهی سه فاز با تولید بالا

 دستگاه بستنی سازمدل سوپر گلکسی

 • دارای اینورتر و عملکرد بهینه
 • دارای دو کمپرسور و الکتروموتور

 دستگاه بستنی ساز مدل سناتور

 • دارای قدرت بالا
 •  دارای تولید بالا

 دستگاه بستنی سازمدل سوپر سناتور

 • قدرت کمپرسور بالا
 • دستگاهی سه فاز با تولید بالا

 دستگاه بستنی سازمدل رویال

 • با خروجی کند و سریع
 • دارای اینورتر و عملکرد بهینه

 دستگاه بستنی ساز  مدل لاکچری

 دستگاه بستنی ساز  مدل امپراطور

 دستگاه بستنی ساز  مدل سوپرلاکچری

 دستگاه بستنی ساز مدل سوپر رویال

 • دارای اینورتر و عملکرد بهینه
 • قدرت کمپرسور بالا
 • دستگاهی سه فاز و تولید بالا

بیش از چهل سال تجربه در تولید و فن آوری

تضمینی بر کیفیت کالای ماست